คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 931/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ละเมิดที่ดินขับไล่ ที่ดินของกุฎีเจ้าเซ็น ผู้ถือลัทธิเจ้าเซ็นมีอำนาจอาศัยอยู่ได้ แต่ถ้าประพฤติตนไม่สมควร แล้วผู้ปกครองขับไล่ได้ วิธีพิจารณาแพ่ง การคัดค้านอำนาจศาลต้องร้องเสียแต่ในชั้นศาลล่าง จะมาร้องชั้นฎีกาไม่ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ผู้พิพากษา

มนู
พรหม
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android