คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 868/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ดุลยพินิจของศาลไม่ใช่ข้อกฎหมาย พ.ร.บ. ดัดสันดานคนจรจัด ร.ศ.127 ข้อ 3 การที่ศาลจะสั่งให้ส่งตัวจำเลยไปอยู่ต่างจังหวัดหรือไม่ อยู่ในดุลยพินิจของศาล
เรื่องนี้เมื่อศาลฎีกาวินิจฉัยว่าโจทก์ฎีกาไม่ได้แล้ว ก็เปนว่าไม่รับฎีกาของโจทก์วินิจฉัยแต่เหตุใดจึงตัดสินยืนตามศาลอุทธรณ์
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2461 มาตรา 5
  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2461 มาตรา 8
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 8

ผู้พิพากษา

นล
ศรี
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android