คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 863/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
การพิจารณาคดีอาญาจักต้องพิจารณาพร้อมด้วยโจทก์จำเลย คดีอาญาที่มีอุทธรณ์เมื่อส่งสำเนาฟ้องให้จำเลยไม่ได้ต้องงดการพิจารณาคดีไว้ก่อน
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ผู้พิพากษา

พรหม
วิชัย
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android