คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 853/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
อย่างไรเรียกว่าป้องกันตัวและทรัพย์สมควรแก่เหตุ วิธีพิจารณาอาญา ลักษณอุทธรณ์ เหตุในลักษณคดีจำเลยที่มิได้อุทธรณ์ขึ้น เมื่อมีเหตุในลักษณคดีที่จำเลยควรได้รับตามกฎหมายแล้วศาลยกเหตุนั้นวินิจฉัยให้จำเลยรับผลได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 249
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 50
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 53
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 68

ผู้พิพากษา

พรหม
วิชัย
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android