คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 837/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ที่ดิน ชื่อในโฉนดปกครองสองคนมีชื่อในโฉนดด้วยกัน แต่ปกครองมาไม่เท่ากันดังนี้ ใครปกครองมาเท่าใดก็ได้ตามส่วนที่ปกครองมาเท่านั้น
เทียบฎีกาที่ 607/66, 835/69, 179/72
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

นล
ศรี
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android