คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 819/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ผู้ร้ายลักทรัพย์พาทรัพย์หนี เจ้าทรัพย์ไล่จับกลับทำร้ายเอา ดังนี้ เปนความผิดฐานชิง
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 73
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 254

ผู้พิพากษา

พิพาก
พรหม
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android