คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 815/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ร้องตะโกนให้เขาทำร้าย และตนก็ทำร้ายด้วย เปนตัวการ มีผิดตามกะทงโทษที่ทำไป
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 251
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 254
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 71
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 63

ผู้พิพากษา

วิชัย
พรหม
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android