คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 538/2466

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

มีสุราเถื่อนไม่เกิน 5 ทนาน
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติภาษีชั้นใน มาตรา 40
  • พระราชบัญญัติภาษีชั้นในแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2460 มาตรา 1

ผู้พิพากษา

พิจารณา
กฤติ
หริศ
 
 

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android