คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 774/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เหตุบรรดาลโทษะฆ่าผู้ชำเราภรรยาเมื่อผู้นั้นหยุดการกอดปล้ำแล้ว
อย่างไรเรียกว่าเปนคุณความดีตาม ม.59 พ.ร.บ.ฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2461 ม.3 ศาลเดิมวาง ม.249 จำคุกตลอดชีวิต ศาลอุทธรณ์วาง ม.249, 155-59จำคุก 5 ปี เป็นแก้มาก ฎีกาได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 249
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 55
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59

ผู้พิพากษา

วิกรม
พิพาก
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android