คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 760/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
กำหนดอายุความอุทธรณ์ 15 วันนั้น ตั้งต้นนับ 1 ในวันรุ่งขึ้นจากวันอ่านคำตัดสิน (เทียบฎีกาที่ 321/123)
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความมีโทษสำหรับใช้ไปพลางก่อน ร.ศ.115 มาตรา 24
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 24

ผู้พิพากษา

พรหม
พิพาก
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android