คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 744/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เหตุบรรดาลโทษะ พ.ร.บ.ฎีกาอุทธรณ์ ม.3
ศาลเดิมวาง 7 ปี ตาม ม.251ศาลอุทธรณ์แก้วาง 251-55-59 จำคุก 1 ปี ลดสองต่อแก้มาก
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 55
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 251
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59

ผู้พิพากษา

หริศ
ศรี
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android