คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 684/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
พ.ร.บ.ล้มละลาย ร.ศ.130 ม.79 คู่ความฎีกาได้แต่ข้อกฎหมาย ประมวลแพ่ง ม.1054 ตอนต้น ฐานะบุคคลภายนอก
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติล้มละลาย ร.ศ.127 มาตรา 79
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1054

ผู้พิพากษา

วิกรม
พิพาก
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android