คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 683/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
มฤดก หน้าที่ผู้จัดการมฤดกกับผู้รักษาทรัพย์ต่างกัน ผู้รักษาทรัพย์ไว้ให้เด็ก ไม่มีอำนาจเอาทรัพย์นั้นขายเพื่อทำศพผู้ตาย วิธีพิจารณาแพ่ง ม.3 ฟ้องแล้วฟ้องอีก ประเด็นไม่เหมือนกันฟ้องได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 801

ผู้พิพากษา

หริศ
ศรี
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android