คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 598/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
มฤดกหน้าที่ผู้จัดการมฤดก ผู้จัดการมฤดกไม่มีอำนาจเอาเงินทองมฤดกใช้หนี้ซึ่งผู้รับมฤดกเปนหนี้ส่วนตัว ผู้จักการมฤดกอยู่
สัญญา หนี้สิน วิธีพิจารณาแพ่งขัดทรัพย์
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ผู้พิพากษา

วิกรม
พรหม
มนู

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android