คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 588/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เมื่อตัวการซึ่งต้องหาว่าฆ่าเขาตายศาลตัดสินว่าไม่มีผิดแล้ว ผู้ซึ่งต้องหาฐานสมรู้ก็ไม่มีผิดด้วย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • กฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 65 วิธีพิ
  • กฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 250

ผู้พิพากษา

นล
ศรี
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android