คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 582/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
คำรับชั้นไต่สวนฟังเปนพะยานยันจำเลยไม่ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • กฎหมายลักษณะพยาน มาตรา 48
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 48

ผู้พิพากษา

พรหม
วิกรม
มนู

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android