คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 535/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
วิธีพิจารณาอาญาโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตาม ม.249-60 พิจารณาได้ความว่าจำเลยมีผิดฐานวิวาทกันตาม ม.258 ลงโทษได้
พ.ร.บ.ฎีกาอุทธรณ์ ม.3 ศาลเดิมวางบท 249-60 ลงโทษ 12 ปี ศาลอุทธรณ์แก้วางบท 258 ลงโทษ 6 เดือน เปนแก้มากฎีกาข้อเท็จจริงได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 258
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 249
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 60 วิธีพิจ

ผู้พิพากษา

มนู
เทพ
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android