คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 511/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เหตุพยาบาทพลั้งพลาดพวกที่ไม่ทราบความพยาบาทมีผิดตาม ม.249 เท่านั้น ตัวการลงโทษไม่เท่ากัน
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 249
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 250
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 44
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 63

ผู้พิพากษา

ศรี
หริศ
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android