คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 497/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ทางเดิรสาธารณะอยู่ในโฉนดจำเลย ๆ ปิดเสีย มีผิดตามมาตราข้างบนที่ดินทางเดิรทางสาธารณะซึ่งใช้กันมานานแม้จำเลยจะได้รับโฉนดก็ไม่ได้กรรมสิทธิ (เทียบฎีกาที่781/72) การฟ้องให้เปิดทางไม่ต้องฟ้องขอให้ทำลายโฉนด
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 336

ผู้พิพากษา

นล
ศรี
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android