คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 913/2471

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
สัญญาประกันในคดีอาญาจะสุดสิ้นลงเมื่อไรเมื่อศาลเดิมยกฟ้องแล้วระวางอุทธรณ์นายประกันส่งตัวจำเลยมาฟังคำพิพากษาไม่ได้ต้องรับผิด อัยยการมีอำนาจที่จะเข้าว่าคดีในชั้นฎีกาถึงแม้จะไม่ได้ว่าความมาในชั้นศาลเดิม พระธรรมนูญ ม. 35 ข้อ 1 วิธีพิจารณาแพ่งเทียบฎีกา 741/2471 851/2465
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

ศรี
หริศ
วิชัย.

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android