คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 907/2471

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
จำเลยเปนผู้ครอบครองสัตว์ของผู้อื่นต้องแสดงบริสุทธิมิฉะนั้นต้องมีผิดฐานรับของโจร ตาม พรบ สัตว์ พาหนะ ร.ศ. 119 ม. 20
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 321

ผู้พิพากษา

นรเนติ
เทพ
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android