คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 484/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ลักษณะพะยาน พะยานบอกเล่าจดหมายที่ผู้ถูกกดขี่ กักขังเขียนถึงบิดามารดาและสามีเล่าถึงภัยที่ประสพให้ฟังนั้นเข้าอยู่ในลักษณพะยานบอกเล่า ฟังไม่ได้ตามกฎหมาย วิธีพิจารณาอาญาคดีที่ตัวโจทก์ไม่อยู่ในระวางพิจารณา แต่ได้แต่งทนายไว้แล้วพิจารณาต่อไปได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ผู้พิพากษา

พรหม
วิกรม
มนู

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android