คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 476/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
วิธีพิจารณาแพ่งอาญาคดีเรื่องฉ้อโกง เมื่อผู้เสียหายมิได้ร้องทุกข์ขอให้ว่ากล่าวแล้วเจ้าพนักงานไม่มีอำนาจฟ้องคดีนั้นได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 225
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 293
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 313
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 313

ผู้พิพากษา

ศรี
หริศ
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android