คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 426/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
วิธีพิจารณาอาญาการร้องคัดค้านว่าคดี โจทก์ขาดอายุความต้องร้องเสียในชั้นศาลล่าง จะมาร้องคัดค้านในชั้นฎีกาไม่ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 155
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 63
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 304
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 71
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80 วิธีพิ

ผู้พิพากษา

เทพ
วิกรม
มนู

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android