คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 853/2471

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
นายอำเภอมีอำนาจที่จะไม่ยอมออกใบอนุญาติต่ออายุปืนได้เมื่อมีเหตุผลสมควร
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน ร.ศ.131 มาตรา 12
  • พระราชบัญญัติอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน ร.ศ.131 มาตรา 14
  • พระราชบัญญัติอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน ร.ศ.131 มาตรา 20

ผู้พิพากษา

บัส
เทพ
นร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android