คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 741/2471

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
สัญญาประกันในคดีอาญาจะสุดสิ้นลงเมื่อไรเมื่อศาลเดิมยกฟ้องแล้ว ระหว่างอุทธรณ์นายประกันส่งตัวจำเลยมาฟังคำพิพากษาไม่ได้ นายประกันต้องรับผิดอัยยการมีอำนาจที่จะเข้าว่าคดีในชั้นศาลฎีกาได้ ถึงแม้จะไม่ได้ว่าคดีในชั้นศาลเดิม ตามพระธรรมนูญศาลยุตติธรรม ม. 35 ข้อ ( 1 ) เทียบฎีกา 851/2465
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

พิพาก
ศรี
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android