คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 729/2471

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ลักษณะคดี ไม้ตะพดเปนศัสตราวุธ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 301
  • อาชญา มาตรา 68
  • อาชญา มาตรา 6
  • อาชญา มาตรา 6

ผู้พิพากษา

พรหม
นร
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android