คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 700/2471

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
หนี้เกิดจากซื้อขายแล้วลูกหนี้ทำสัญญากู้แทนการชำระเงินแต่สัญญากู้ไม่ปฎิบัติตาม ประมวลแพ่ง ม. 9 ไม่เรียกว่าชำระหนี้ซื้อขาย วิธีพิจารณาแพ่ง ฟ้องตัดสิน
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 321

ผู้พิพากษา

พิพาก
ศรี
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android