คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 605/2471

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
อำนาจผัวที่จะทำโทษภรรยาเหตุอย่า วิธีพิจารณาแพ่งและอาญาฟ้องขออย่ากับฟ้องขอให้ลงโทษทางอาญา ไม่ควรให้ฟ้องรวมกันขึ้นมา
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • มาตรา 60

ผู้พิพากษา

พรหม
พิพาก
ศรี

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android