คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 604/2471

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ลูกหนี้แล้วเอาที่นาที่สวนตีใช้หนี้ โดยทำไม่ถูกต้องตามกฎหมายเจ้าของสวนเอาสวนคืนได้แต่ต้องให้ราคา
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

พิพาก
ศรี
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android