คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 574/2471

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
โจทก์ฟ้องว่าวิวาททำร้ายร่างกายกันมีบาดเจ็บ พิจารณาได้ความว่าไม่ถึงบาดเจ็บเปนคดีฝ่ายหนึ่งทำร้ายฝ่ายหนึ่งป้องกันตัวเมื่อโจทก์สืบไม่สมข้อหาดังนี้ให้ยกฟ้อง โจทก์
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ผู้พิพากษา

วิชัย
นรเนติ
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android