คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 542/2471

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เกวียนซึ่งใช้เดิรทางแลเจ้าทรัพย์ได้อาสัยในเกวียนนั้น เปนเคหะสถาน
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • กฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 6
  • กฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 295

ผู้พิพากษา

มนู
นรเนติ
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android