คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 264/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ผู้ที่ได้รับลายมือของเขาไว้สำหรับการอย่างหนึ่ง กลับไปตรอกข้อความว่าผู้มอบลายมือให้การรับคดีที่ถูกฟ้องดังนี้ มีผิดตามมาตรา 315 ข้างต้น เทียบฎีกาที่ 824/72 วิธีพิจารณาอาญาฟ้องขอให้ลงโทษตาม ม.304 ศาลลงโทษตาม ม.315 ได้ เทียบฎีกาที่ 537/70 ตัดสินเกินคำขอไม่ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 315
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 304
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 222 วิธีพ

ผู้พิพากษา

วิกรม
พิพาก
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android