คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 232/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เพียงแต่เงื้อมีดจะทำร้ายยังไม่ผิดฐานพยายามจับโคที่ถูกลักได้จากจำเลยเมื่อเวลาล่วงมาวันกับคืน จำเลยมีผิดฐานรับของโจร ฎีกาที่ 833/69 โคหายไปแล้ว 2 วัน จึงมาพบที่จำเลย ๆ มีผิดฐานลักทรัพย์ เพราะจำเลยมิได้ต่อสู้และนำสืบว่าได้รับโคไว้จากผู้ใด
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 60 - 321

ผู้พิพากษา

นล
ศรี
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android