คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 192/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
บาดแผลที่ถูกทำร้ายรักษานานเกินกว่า 20 วัน ยังยกแขนประกอบการงานไม่ได้ตามปกติดังนี้เป็นบาดแผลสาหัส พ.ร.บ. ลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2461 บาดแผลอย่างไรเรียกว่าสาหัสเป็นปัญหาข้อกฎหมาย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2461 มาตรา 8
  • กฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 256

ผู้พิพากษา

พรหม
เทพ
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android