คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 151/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ฟ้องความผิดส่วนตัว เมื่อเจ้าทุกข์ได้ร้องทุกข์ต่ออัยยการแล้วอัยยการมีอำนาจเป็นโจทก์ฟ้องคดีได้สุภาษิตกฎหมายศาลไม่ช่วยคนทำผิดด้วยกันนั้นใช้ในทางแพ่ง ไม่ใช่ทางอาญา อาญา ม.304 เอาสีเสียดมาหลอกขายต่างฝิ่น ผิดฐานฉ้อ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ผู้พิพากษา

หริศ
ศรี
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android