คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 302/2471

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ที่ดินโอนโดยสมยอมเพื่อฉ้อเจ้าหนี้ความสันนิษฐานวิธีพิจารณาแพ่ง พ.ร.บ. ล้มละลาย ม. 45 น่าที่นำสืบ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายที่ดิน
  • พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 45

ผู้พิพากษา

นรเนติ
หริศ
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android