คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 254/2471

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เล่นจับยี่กีของกลางที่ค้นได้ในตัวจำเลยให้คืนไป ลักษณพะยานอย่างไรเรียกว่าคำซัดของจำเลยด้วยกัน
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติอากรการพนัน ร.ศ.120 มาตรา 11
  • พระราชบัญญัติอากรการพนัน ร.ศ.120 มาตรา 13
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18

ผู้พิพากษา

หริศ
นรเนติ
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android