คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 583/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ลักจับปลาในโป๊ะของผู้อื่นมีผิดฐานลักจับปลาในที่หวงห้ามตาม ม.19 ลูกจ้างทำผิด พ.ร.บ.อากรค่าน้ำโดยเชื่อว่านายจ้างมีสิทธิทำได้โดยชอบนั้นไม่เป็นข้อแก้ตัวให้พ้นความผิดใช้เครื่องมือของผู้อื่นที่เสีย+อาชญสบัตร์แล้ว จับสัตว์น้ำในที่หวงห้ามเป็นความผิดกะทงเดียว เมื่อศาลล่างลงโทษตามบทหนักแล้วโจทก์ฎีกาว่าจำเลยมีผิดตาม+อื่นอีกศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 70
  • พระราชบัญญัติอากรค่าน้ำ ร.ศ.120 มาตรา 18-19

ผู้พิพากษา

พลางกูร
มนธา
อมาตย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android