คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 561/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
อุบายไปหลอกขอซื้อสุราเถื่อน ผู้ขายหลงเชื่อจึงนำออกมาเพื่อจะขายให้แลยังมิทันตกลงราคากันก็ถูกเจ้าพนักงานจับดังนี้เรียกได้ว่าเป็นการนำออกแสดงเพื่อขายตาม ม.8 แห่ง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2476 จำเลยต้องมีผิดตามมาตรานี้อาญา ม.70 +พินิจตามกะทงลงโทษ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติภาษีชั้นใน แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2476 มาตรา 8
  • พระราชบัญญัติภาษีชั้นใน จ.ศ.1248 มาตรา 38

ผู้พิพากษา

พลางกูร
มนธา
อมาตย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android