คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 556/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
การร้องทุกข์ต่อกำนันเจ้าของท้องที่ ก็เป็นการเพียงพอที่จะเรียกได้ว่าได้ร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ตามมาตรา 80 แล้วอ้างฎีกาที่ 387/2471 ใบมอบคดีที่ให้เจ้าพนักงานฟ้องจำเลยในคดีความผิดส่วนตัวนั้น แม้จะลงวันผิดจากวันเกิดเหตุ ก็ยังใช้ได้ หาเสียไปไม่
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80

ผู้พิพากษา

อิศร
นล
กฤต

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android