คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 546/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ครัวซึ่งอยู่ต่อเนื่องกับเรือน แม้จะไม่มีคนอยู่อาศัยก็นับว่าเป็นเคหะสถานตาม ม.6(14)
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 293-295 6

ผู้พิพากษา

อิศร
วิกรม
กฤต

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android