คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 516/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ใช้มีดพับตัวมีดยาวประมาณ 3 องคุลีแทงทีเดียวบังเอิญไปถูกที่สำคัญถึงแก่ความตายมีผิดตาม ม.251 พ.ร.บ.ฎีกาอุทธรณ์ ม.3 ศาลเดิมให้จำคุกจำเลยคนละ 20 ปีตาม ม.249 ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ว่าจำเลยมีผิดตาม ม.251 ให้จำคุก 5 ปีดังนี้ คู่ความฎีกาข้อเท็จจริงได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 249-251

ผู้พิพากษา

อิศร
นล
กฤต

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android