คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 497/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
น้ำสุราที่ปล่อยให้ เปลี่ยนแปลงไป จนใช้รับประทานเหมือนอย่างสุราไม่ได้แม้จะมีแอลกอฮอล์อยู่บ้างก็ไม่นับว่าเป็นน้ำสุราตามกฎหมาย แลจำเลยยังไม่มีความผิด พ.ร.บ.ภาษีขั้นในแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2476 ม.9 วิธีพิจารณาอาญาพะยาน ศาลยอมรับฟังพะยานบุคคลที่เบิกความเกี่ยวกับการตรวจพิศูจน์น้ำสุราของกลาง
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติภาษีชั้นใน แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2476 มาตรา 9

ผู้พิพากษา

อมาตย
มนธา
พลางกูร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android