คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 496/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
จำเลยมีเครื่องกะสุนปืนไว้ในครอบครองโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานแต่ยังอยู่ในระหว่างที่กฎหมายให้โจทก์จำเลยปฏิบัติตามกฎหมายภายใน 6 เดือน ตามบทบัญญัติฉะเพาะกาลแห่ง ม.61 พ.ร.บ.อาวุธปืน ฯลฯ พ.ศ.2477 ดังนี้ จำเลยยังไม่มีผิด วิธีพิจารณาอาญาหน้าที่นำสืบ โจทก์ฟ้องว่าจำเลยมีเครื่องกะสุนปืนไว้ใช้ในการสงครามหรือไม่นั้น จำเลยมิได้รับ ทั้งโจทก์ก็ไม่ได้นำพะยานมาสืบในข้อนี้ ศาลฟังแต่เพียงว่าเป็นเครื่องกะสุนปืนธรรมดา
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2477 มาตรา 61-54
  • พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2477 มาตรา 3

ผู้พิพากษา

พลางกูร
มนธา
อมาตย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android