คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 392/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
วิธีพิจารณาความอาญาโจทก์ขาดนัด การขอให้พิจารณาใหม่พนักงานศาลทำผิดหรือไม่โจทก์ขอหมายเรียกพะยานพนักงานศาลไม่ออกหมายให้โดยบอกว่าในวันที่นัดไว้นั้นจะหยุดพิจารณาโจทก์เลยไม่มาศาลในวันนัดถือได้ว่าโจทก์ขาดนัดโดยไม่มีเหตุสมควร ศาลไม่อนุญาตให้ยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่ ความผิดส่วนตัว เป็นข้อประกอบอันหนึ่งที่ไม่ควรรื้อให้ พิจารณาใหม่ในเมื่อโจทก์ขาดนัด
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 314-320

ผู้พิพากษา

นล
กฤต
อิศร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android