คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 367/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
การที่ศาลพิพากษาให้ส่งตัวจำเลยไปไว้ยังโรงเรียนดัดสันดานตามกฎหมายลักษณอาญามาตรา 57 ข้อ 3 นั้น ไม่ใช่โทษฉะนั้นแม้ศาลเดิมพิพากษาวาง ม.72 ด้วยก็ไม่ใช่เรื่องเพิ่มโทษ ฎีกาอุทธรณ์
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • กฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 72
  • กฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 12
  • กฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 57

ผู้พิพากษา

มนธา
พลางกูร
อมาตย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android