คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 363/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
การที่จะเป็นผิดตาม พ.ร.บ.มาตราชั่งตวงวัดหรือไม่ต้องพิจารณาเจตนาประกอบกับการกระทำเป็นเรื่อง ๆ ไป ถ้ามุ่งหมายใช้วิธีขัง+วัดก็เป็นผิด
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติมาตรา ชั่ง ตวง วัด พ.ศ.2466 มาตรา 7-19-31 กฎ

ผู้พิพากษา

พลางกูร
มนธา
อมาตย์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android