คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 352/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ทำใบมอบฉันทะปลอมลายมือเจ้าของที่ดิน แล้วไปยื่นต่อเจ้าพนักงานขอให้ทำการโอนขายได้ดังนี้ มีผิด 2 กะทง คือตาม ม.224 แล 226 ใบมอบฉันทะให้ซื้อขายที่ดินเป็นหนังสือสำคัญ ไม่ใช่หนังสือราชการ ฎีกาอุทธรณ์ข้อเท็จจริง การกำหนดโทษที่ศาลวางไว้ภายในขอบเขตต์แห่งกฎหมายเป็นข้อดุลยพินิจของศาลซึ่งเป็นข้อเท็จจริง
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • กฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 70-71-224-
  • กฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 6

ผู้พิพากษา

อมาตย
มนธา
พลางกูร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android