คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 285/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
แก้มาก ศาลเดิมลงโทษจำเลยตาม ม.249-59 ให้จำคุก 10 ปี ศาลอุทธรณ์แก้ให้ลงโทษตามมาตรา 251 จำคุก 5 ปีดังนี้ เป็นแก้มากเจตนาหรือไม่เป็นปัญหาข้อเท็จจริง เทียบฎีกาที่ 95/2474
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2461 มาตรา 3
  • กฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 249
  • กฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 251

ผู้พิพากษา

อิศร
นล
กฤต

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android